Condicions d’usuari

Mitjançant el present formulari vostè autoritza que les dades subministrades voluntàriament en aquest formulari seran tractades per gestionar el servei sol·licitat.

El fitxer de dades personals està situat a la Gran Via Corts Catalanes 602 LC, 08009, Barcelona i responsabilitat de Veggie GROUP BCN, SL, i davant qui el titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a Veggie GROUP BCN, SL, Gran Via Corts Catalanes 602 LC, 08009, Barcelona.
En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable del web www.veggiegardengroup.com www.veggiegarden.es és Veggie GROUP BCN, SL, amb domini d’Internet inscrit en el registre corresponent, qualsevol comunicació pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic info@veggiegroup.com

Veggie GROUP BCN, S.L.
Direcció: Gran Via Corts Catalanes 602, LC, 08009, Barcelona (Barcelona)
CIF: B-66580200
Dades d’inscripció en el Registre Mercantil: Inscrita al Registre Mercantil de _______, Tom _____, Foli _____, Fulla ______, Inscripció ______

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram