Avis legal i política de privacitat

Aquesta pàgina web és propietat de VEGGIE GROUP BCN, S.L. (D’ara endavant VEGGIE GROUP) El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini està registrat a favor de VEGGIE GROUP (CIF) B-66580200 i domicili social en Gran Via Corts Catalans 612, LC, 08009, Barcelona (Barcelona).

2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de VEGGIE GROUP i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de VEGGIE GROUP. D’igual forma, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços.

3.1.- VEGGIE GROUP a través del present portal Web, posa a la disposició de l’usuari les dades (Nom, telèfon i correu electrònic), perquè aquest pugui contactar amb VEGGIE GROUP d’acord als seus interessos.
VEGGIE GROUP no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

4. Intercanvi o difusió d’informació. VEGGIE GROUP declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts al fet que tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web VEGGIE GROUP es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, a qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics. VEGGIE GROUP no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fos del seu control.

Des de VEGGIE GROUP no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l’usuari. Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els nostres formularis de contacte, està autoritzant expressament a VEGGIE GROUP al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis, VEGGIE GROUP inclourà les dades facilitades per l’usuari al fitxer Usuaris Web i Curriculum titularitat de VEGGIE GROUP que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.

VEGGIE GROUP no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a:

VEGGIE GROUP BCN, S.L. Responsable del Fitxers, situat en Gran Via Corts Catalans 602 LC, 08009, Barcelona (Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@veggiegroup.com

8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram